Podstawowe informacje o firmie:
 

Nazwa:

 

Robertex Sp. z o.o.

Adres:

 

ul. Wybickiego 9 m. 1

 

  01-345 Warszawa

NIP:

  527-23-34-663

REGON:

  017176214

RHB:

  63259

Organ rejestrowy:

  SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
    SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO - REJESTROWY

Kapitał zakładowy:

  787 000,00 PLN